Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Nhà giáo đã được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 và có đủ các điều kiện theo quy định hiện hành và của Trường Đại học Vinh nộp hồ sơ kèm theo các minh chứng về Trường (qua Phòng Tổ chức Cán bộ).

Đối với nhà giáo không thuộc biên chế của Trường Đại học Vinh thì phải được Nhà trường đồng ý tiêó nhận công tác trước khi đăng ký xét bổ nhiệm chức danh.

Chi tiết thông báo xem tại đây./.