Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh vào đại học và cao đẳng năm 2008

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh vào đại học và cao đẳng năm 2008

Hội đồng tuyển sinh vào đại học và cao đẳng Trường Đại học Vinh thông báo:

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy.

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy.

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy.

Trường đại học Vinh tuyển sinh vào lớp 10 khối Trung học phổ thông

Trường đại học Vinh tuyển sinh vào lớp 10 khối Trung học phổ thông

Ngày 10/4/2008, Trường Đại học Vinh đã ra thông báo tuyển sinh vào lớp 10 - Khối THPT Chuyên năm học 2008 – 2009, bao gồm hệ chuyên: Toán, Tin, Lý, Hoá (350 chỉ tiêu), hệ không chuyên (400 chỉ tiêu), với địa bàn tuyển sinh trong...

Học bổng học tiến sỹ, thạc sỹ tại Trung Quốc

Học bổng học tiến sỹ, thạc sỹ tại Trung Quốc

Thực hiện thỏa thuận trong Chương trình hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc, năm học 2008 - 2009, Chính phủ Trung Quốc tiếp tục cấp 48 học bổng học toàn phần cho Việt Nam. Trong đó 10 học bổng cho giảng viên Hán ngữ; 38...

Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2008

Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2008

Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành theo Quyết định số 52/2006/ QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7 của Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày...