Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo kết quả phúc khảo tuyển sinh cao học thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Thông báo kết quả phúc khảo tuyển sinh cao học thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Kết quả phúc khảo tuyển sinh cao học thạc sĩ đợt 1 năm 2016 kèm theo Quyết định số 930/QĐ-ĐHV, ngày 14/6/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh:

Thông báo về việc phúc khảo điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016

Thông báo về việc phúc khảo điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016

Trường Đại học Vinh sẽ nhận đơn phúc khảo điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016 như sau: