Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2021

Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2021

Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022 và Kế hoạch số 98/KH-ĐHV ngày 18/10/2021 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm 2022, sáng ngày 24/12/2021, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức,...

Tin tức25/12/2021
Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo các ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Thể chất và Tài chính - Ngân hàng

Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo các ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Thể chất và Tài chính - Ngân hàng

Ngày 23/12/2021, sau thời gian khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công việc, Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Trường Đại học Vinh đã tổ chức Bế mạc Khảo sát chính thức...

Tin tức23/12/2021
Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo các ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Thể chất và Tài chính - Ngân hàng

Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo các ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Thể chất và Tài chính - Ngân hàng

Sáng ngày 19/12/2021, Trường Đại học Vinh phối hợp với Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức khai mạc mạc Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Chương trình các...

Tin tức20/12/2021
Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo các ngành Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Địa lý, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo các ngành Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Địa lý, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Sau thời gian khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công việc, chiều ngày 17/12/2021, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Vinh trang trọng tổ chức Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá...

Tin tức17/12/2021
Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo các ngành Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Địa lý, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo các ngành Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Địa lý, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Thực hiện Kế hoạch tự đánh giá, đánh giá ngoài chương trình đào tạo Trường Đại học Vinh giai đoạn 2019 - 2025, sáng ngày 14/12/2021, Trường Đại học Vinh phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ...

Tin tức15/12/2021