Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa và đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ ngắn hạn năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa và đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ ngắn hạn năm 2018

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa và đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ ngắn hạn năm 2018 như sau:

Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học, hệ đào tạo từ xa, liên thông và các loại hình đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ năm 2016

Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học, hệ đào tạo từ xa, liên thông và các loại hình đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ năm 2016

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học (VLVH), hệ đào tạo từ xa và các loại hình đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2016

Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2016

Với phương thức học tập linh hoạt, phù hợp với điều kiện của nhiều đối tượng người học, đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học đã và đang là một xu hướng lựa chọn của xã hội nhằm hướng tới xây dựng xã hội học tập có chất lượng...

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2015

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2015

Trường Đại học Vinh với truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển, đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Năm 2012, Trường đã được Chính...