Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 150/2022 : 13/11/2022: ThS Nguyễn Thị Lam Giang

Seminar20/09/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 149/2022 - 30/10/2022: ThS. Võ Thị Hồng Minh

Seminar20/09/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 148/2022 - 23/10/2022: ThS Nguyễn Thị Lam Giang

Seminar20/09/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 147/2022 - 25/9/2022: ThS. Võ Thị Hồng Minh

Seminar20/09/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 146 - 26/9/2022: Nguyễn Ngọc Dũng

Seminar20/09/2022