Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Điểm trúng tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm học 2022 - 2023

Điểm trúng tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm học 2022 - 2023

Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, Trường Đại học Vinh năm học 2022 - 2023 thông báo điểm trúng tuyển:

THPT Chuyên05/07/2022
Thông báo phúc khảo kết quả thi tuyển, cập nhật điểm nền và nộp minh chứng điểm ưu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm 2022

Thông báo phúc khảo kết quả thi tuyển, cập nhật điểm nền và nộp minh chứng điểm ưu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm 2022

Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên, THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh thông báo phúc khảo kết quả thi tuyển, cập nhật điểm nền và nộp minh chứng điểm ưu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất...

THPT Chuyên20/06/2022
Thông báo tra cứu kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm 2022

Thông báo tra cứu kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm 2022

Trường Đại học Vinh thông báo kết quả cho các thí sinh thi tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm 2022.

THPT Chuyên18/06/2022
Gần 1.800 thí sinh đăng ký dự thi vào hệ chuyên của Trường THPT Chuyên Đại học Vinh năm 2022

Gần 1.800 thí sinh đăng ký dự thi vào hệ chuyên của Trường THPT Chuyên Đại học Vinh năm 2022

Năm 2022, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên; lớp 10 THPT chất lượng cao năm học 2022 - 2023 của Trường THPT Chuyên Đại học Vinh có nhiều thay đổi trong quá trình thực hiện với mục tiêu nâng cao chất lượng đầu vào.

THPT Chuyên29/05/2022
Thông báo số 2: Hướng dẫn đăng ký dự tuyển và xét tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2022 - 2023

Thông báo số 2: Hướng dẫn đăng ký dự tuyển và xét tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2022 - 2023

Tiếp theo thông báo số 1 về tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2022 - 2023, Tr­ường Đại học Vinh thông báo số 2 về tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên và lớp 10 THPT chất lượng...

THPT Chuyên11/05/2022