TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo tra cứu Danh sách trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm học 2022 - 2023

Thông báo tra cứu Danh sách trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm học 2022 - 2023

Hiện nay, thí sinh thi tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm học 2022 - 2023 có thể tra cứu kết quả xét tuyển.

THPT Chuyên07/07/2022
Thông báo cập nhật điểm nền Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm học 2022 - 2023

Thông báo cập nhật điểm nền Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm học 2022 - 2023

Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2022 - 2023 thông báo:

THPT Chuyên06/07/2022
Điểm trúng tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm học 2022 - 2023

Điểm trúng tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm học 2022 - 2023

Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, Trường Đại học Vinh năm học 2022 - 2023 thông báo điểm trúng tuyển:

THPT Chuyên05/07/2022
Thông báo phúc khảo kết quả thi tuyển, cập nhật điểm nền và nộp minh chứng điểm ưu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm 2022

Thông báo phúc khảo kết quả thi tuyển, cập nhật điểm nền và nộp minh chứng điểm ưu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm 2022

Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên, THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh thông báo phúc khảo kết quả thi tuyển, cập nhật điểm nền và nộp minh chứng điểm ưu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất...

THPT Chuyên20/06/2022
Thông báo tra cứu kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm 2022

Thông báo tra cứu kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm 2022

Trường Đại học Vinh thông báo kết quả cho các thí sinh thi tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm 2022.

THPT Chuyên18/06/2022