Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Kế hoạch tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường Đại học Vinh năm 2021

Kế hoạch tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường Đại học Vinh năm 2021

Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các đợt thi trong năm 2021

Kế hoạch tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2021

Kế hoạch tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2021

Trường Đại học Vinh thông báo Kế hoạch tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong năm 2021

Lịch thi IELTS quốc tế năm 2021 tại Trường Đại học Vinh

Lịch thi IELTS quốc tế năm 2021 tại Trường Đại học Vinh

Trường Đại học Vinh thông báo Lịch thi IELTS quốc tế năm 2021

Lịch thi IELTS Quốc tế năm 2020 tại Trường Đại học Vinh

Lịch thi IELTS Quốc tế năm 2020 tại Trường Đại học Vinh

Trường Đại học Vinh thông báo lịch thi IELTS Quốc tế năm 2020

Thông báo tổ chức thi IELTS quốc tế đợt thi 19/12/2019

Thông báo tổ chức thi IELTS quốc tế đợt thi 19/12/2019

Để đáp ứng nhu cầu của thí sinh, ngoài các đợt thi vào tháng 3, tháng 8, tháng 9 và tháng 11, Trường Đại học Vinh bổ sung thêm một đợt thi IELTS quốc tế trong năm 2019 vào ngày 19/12/2019.