TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Kế hoạch học ôn tập và thi ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản năm 2023

Kế hoạch học ôn tập và thi ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản năm 2023

Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch học ôn tập và thi ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản năm 2023 cho sinh viên

Kế hoạch thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, đợt thi ngày 08/02/2023

Kế hoạch thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, đợt thi ngày 08/02/2023

Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, đợt thi ngày 08/02/202

Kế hoạch thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt thi ngày 04, 05/02/2023 tại Trường Đại học Vinh

Kế hoạch thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt thi ngày 04, 05/02/2023 tại Trường Đại học Vinh

Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt thi ngày 04, 05/02/2023

Kế hoạch thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam Đợt thi ngày 03, 04/12/2022 tại Trường Đại học Vinh

Kế hoạch thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam Đợt thi ngày 03, 04/12/2022 tại Trường Đại học Vinh

Trường Đại học Vinh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 03, 04/12/2022

Kế hoạch thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt thi ngày 09/4/2022 tại Trường Đại học Vinh

Kế hoạch thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt thi ngày 09/4/2022 tại Trường Đại học Vinh

Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt thi ngày 09/4/2022