Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 109 – 12/8/2022: Đinh Thị Hải

Seminar11/08/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 108/2022 - 13/8/2022: Hoàng Thị Chung

Seminar05/08/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 107/2022 - 30/7/2022: Trương Thị Minh

Seminar27/07/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 106/2022 - 15/7/2022: Nguyễn Thị Tường

Seminar07/07/2022
Lịch Seminar Khoa Xây dựng

Lịch Seminar Khoa Xây dựng

MS 105/2022 - 01/7/2022: Nguyễn Thị Kiều Vinh

Seminar30/06/2022