Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lý giáo dục, Kinh tế chính trị và Quản lý kinh tế đợt 1 năm 2020 (Bổ sung)

Thông báo học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lý giáo dục, Kinh tế chính trị và Quản lý kinh tế đợt 1 năm 2020 (Bổ sung)

Nhà trường thông báo lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi Cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục, Quản lý kinh tế và Kinh tế chính trị cho các thí sinh nộp hồ sơ muộn đợt 1 năm 2020.

Thông báo22/06/2020
Lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lý giáo dục đợt 1 năm 2020

Lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lý giáo dục đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Vinh thông báo lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi Cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục đợt 1 năm 2020.

Lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi chuyên ngành Kinh tế chính trị và Quản lý kinh tế đợt 1 năm 2020

Lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi chuyên ngành Kinh tế chính trị và Quản lý kinh tế đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Vinh thông báo lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi Cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế và Kinh tế chính trị đợt 1 năm 2020.

Tra cứu kết quả thi tuyển sau đại học đợt 2 năm 2019

Tra cứu kết quả thi tuyển sau đại học đợt 2 năm 2019

Hiện nay, Trường Đại học Vinh đã công bố điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019. Thí sinh có thể truy cập để tra cứu kết quả như sau: