Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo số 2: Hướng dẫn đăng ký dự tuyển và xét tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2022 - 2023

Thông báo số 2: Hướng dẫn đăng ký dự tuyển và xét tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2022 - 2023

Tiếp theo thông báo số 1 về tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2022 - 2023, Tr­ường Đại học Vinh thông báo số 2 về tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên và lớp 10 THPT chất lượng...

THPT Chuyên11/05/2022
Thông báo số 1: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2022 - 2023

Thông báo số 1: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2022 - 2023

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023, được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên và lớp 10 THPT chất lượng cao:

THPT Chuyên07/04/2022