Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên năm học 2024 - 2025

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên năm học 2024 - 2025

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên năm học 2024 - 2025.

THPT Chuyên06/03/2024
Thông báo số 1 tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025

Thông báo số 1 tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - Trường THPT Chuyên; tuyển sinh vào lớp 10 THPT - Trường TH, THCS & THPT Thực hành Sư phạm Trường Đại học Vinh.

THPT Chuyên25/01/2024
Điểm trúng tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT chất lượng cao năm học 2023 - 2024

Điểm trúng tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT chất lượng cao năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Vinh thông báo điểm trúng tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT chất lượng cao năm học 2023 - 2024.

THPT Chuyên29/06/2023
Thông báo phúc khảo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT chất lượng cao năm học 2023 - 2024

Thông báo phúc khảo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT chất lượng cao năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Vinh thông báo phúc khảo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT chất lượng cao năm học 2023 - 2024

THPT Chuyên20/06/2023
Thông báo tra cứu điểm thi tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm học 2023 - 2024

Thông báo tra cứu điểm thi tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Vinh thông báo tra cứu điểm thi tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm học 2023 - 2024

THPT Chuyên19/06/2023