Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Hội nghị thường niên lần thứ 19 của Liên hợp thư viện - Hợp tác phát triển dữ liệu số thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Hội nghị thường niên lần thứ 19 của Liên hợp thư viện - Hợp tác phát triển dữ liệu số thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Ngày 05/08/2022, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 19 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin Khoa học và Công nghệ.

Tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh

Tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh

Thực hiện Quy chế làm việc, Nghị quyết số 03/NQ-HĐT ngày 23/3/2022 của Hội đồng trường về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp, hội nghị, hoạt động giám sát năm 2022, sáng ngày 06/8/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020...

Tự chủ đại học: Con đường một chiều, tất yếu, phía trước đã rõ ràng

Tự chủ đại học: Con đường một chiều, tất yếu, phía trước đã rõ ràng

Ngày 4/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội tổ chức Hội nghị Tự chủ đại học năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Chủ nhiệm Ủy ban Văn...

Thông báo Tin buồn

Thông báo Tin buồn

Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu vô cùng thương tiếc báo tin.

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022)

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022)

Trải qua chặng đường 92 năm (01/8/1930 - 01/8/2022), công tác tuyên giáo của Đảng đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo là đội quân tiên phong trên...