Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thanh Minh

Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thanh Minh

Tên luận án: Quá trình đô thị hoá ở huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) từ năm 1997 đến năm 2015; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9229013

Tin tức10/03/2022
Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Nguyên Trâm Ngọc

Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Nguyên Trâm Ngọc

Tên luận án: Một số luật số lớn đối với mảng nhiều chiều và mảng tam giác các biến ngẫu nhiên đa trị Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số: 9460106

Tin tức09/03/2022
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Lê Vinh

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Lê Vinh

Tên luận án: Chính sách xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương của Cộng hòa Pháp và khuyến nghị đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam Chuyên ngành: Chính trị học Mã số: 9310201

Tin tức09/03/2022