Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 271/2023 - 15/11/2023: Phạm Thị Lương Giang

Seminar13/11/2023
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 270/2023 - 18/11/2023: Văn Thị Hà

Seminar13/11/2023
Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

MS 269/2023 - 14/11/2023: KS. Nguyễn Bá Uy

Seminar13/11/2023
Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

MS 268/2023 14/11/2023: TS. Trịnh Ngọc Hoàng

Seminar13/11/2023
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 267/2023 - 02/12/2023: ThS. Võ Thị Hồng Minh

Seminar13/11/2023