Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong Công đoàn

Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong Công đoàn

Công văn số 81/CĐN của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

THÔNG BÁO15/04/2022
Nghiên cứu sinh Đinh Văn Nam bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành điều khiển và kĩ thuật Robot tại trường đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn quốc

Nghiên cứu sinh Đinh Văn Nam bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành điều khiển và kĩ thuật Robot tại trường đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn quốc

Ngày 16/02/2022, Trường Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn quốc đã chính thức công nhận ông Đinh Văn Nam Giảng viên Viện KTCN đã hoàn thành khóa học Tiến sĩ sau khi đã có sự phản biện kín từ 04 giáo sư ở nước ngoài như quy định của...

THÔNG BÁO15/04/2022
Về việc thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2022

Về việc thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2022

Nhà trường quyết định chuyển thực hiện giờ làm việc mùa hè từ ngày 18/4/2022 đến ngày 16/10/2022, cụ thể:

THÔNG BÁO12/04/2022
Tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Xây dựng

Tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Xây dựng

Năm 2022, khoa Xây dựng tròn 20 năm xây dựng và phát triển. Nhà trường đồng ý để khoa Xây dựng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập trong tháng 5/2022.

THÔNG BÁO05/04/2022
Chương trình công tác tháng 4 năm 2022

Chương trình công tác tháng 4 năm 2022

Chương trình số 03/CTr-ĐHV ngày 5/4/2022.

THÔNG BÁO05/04/2022