Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Chương trình công tác tháng 4 năm 2022

Chương trình công tác tháng 4 năm 2022

Chương trình số 03/CTr-ĐHV ngày 5/4/2022.

THÔNG BÁO05/04/2022
Báo cáo công tác tháng 3 năm 2022

Báo cáo công tác tháng 3 năm 2022

Báo cáo số 28/BC-ĐHV ngày 5/4/2022.

THÔNG BÁO05/04/2022
Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2022

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2022

Thực hiện Điều 111, 112 Bộ luật Lao động và các quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết, Nhà trường thông báo việc tổ chức nghỉ các ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2022 của viên chức,...

THÔNG BÁO04/04/2022
Tổ chức Tết cổ truyền cho Lưu học sinh Lào năm 2022

Tổ chức Tết cổ truyền cho Lưu học sinh Lào năm 2022

Thực hiện kế hoạch năm 2022, Nhà trường tổ chức Tết cổ truyền cho lưu học sinh Lào như sau.

THÔNG BÁO04/04/2022
Về việc thực hiện Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19"

Về việc thực hiện Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19"

Công văn số 78/CĐN-CSPL&QHLĐ của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc thực hiện Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19".

THÔNG BÁO03/04/2022