Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Kế hoạch tổ chức "Tọa đàm về Bình đẳng giới" năm 2023

Kế hoạch tổ chức "Tọa đàm về Bình đẳng giới" năm 2023

Kế hoạch số: 18/KH-ĐHV ngày 27/02/2023 của Trường Đại học Vinh

THÔNG BÁO27/02/2023
Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2023

Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2023

Kế hoạch số: 10/KH-CĐN ngày 24/02/2023 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

THÔNG BÁO24/02/2023
Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Công văn số: 04/CV-CĐ ngày 23/02/2023 của Công đoàn Trường Đại học Vinh

THÔNG BÁO23/02/2023
Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023

Kế hoạch số 06/KH-CĐN ngày 21/02/2023 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

THÔNG BÁO21/02/2023