Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Kế hoạch tổ chức Tuần SHCD-HSSV cuối khoá cho sinh viên khoá 58, 59

Kế hoạch tổ chức Tuần SHCD-HSSV cuối khoá cho sinh viên khoá 58, 59

Kế hoạch tổ chức Tuần SHCD-HSSV cuối khoá cho sinh viên khoá 58, 59

THÔNG BÁO12/05/2022
Chương trình công tác tháng 5 năm 2022

Chương trình công tác tháng 5 năm 2022

Chương trình số 04/CTr-ĐHV ngày 5/5/2022.

THÔNG BÁO06/05/2022
Báo cáo công tác tháng 4 năm 2022

Báo cáo công tác tháng 4 năm 2022

Báo cáo số 40/BC-ĐHV ngày 5/5/2022

THÔNG BÁO06/05/2022
Lịch thi đấu Giải thể thao Công đoàn Trường Đại học Vinh năm 2022

Lịch thi đấu Giải thể thao Công đoàn Trường Đại học Vinh năm 2022

Công đoàn Trường thông báo Lịch thi đấu Giải thể thao Công đoàn Trường Đại học Vinh năm 2022 như sau:

THÔNG BÁO05/05/2022