Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Kế hoạch tổ chức Giải thể thao Công đoàn Trường Đại học Vinh năm 2022

Kế hoạch tổ chức Giải thể thao Công đoàn Trường Đại học Vinh năm 2022

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 71 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 - 22/7/2022), Công đoàn Trường Đại học Vinh tổ chức Giải thể thao Công đoàn...

THÔNG BÁO04/05/2022
Kế hoạch Triển khai thực hiện chủ đề hoạt động công đoàn năm 2022

Kế hoạch Triển khai thực hiện chủ đề hoạt động công đoàn năm 2022

Kế hoạch số 21/KH-CĐN ngày 28/04/2022 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

THÔNG BÁO29/04/2022
Hướng dẫn Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhà giáo, người lao động năm 2022

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhà giáo, người lao động năm 2022

Hướng dẫn số 04/HD-CĐN của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhà giáo, người lao động năm 2022.

THÔNG BÁO26/04/2022
Về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CBNGNLĐ ngành Giáo dục

Về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CBNGNLĐ ngành Giáo dục

Công văn số 89/CĐN về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CBNGNLĐ ngành Giáo dục.

THÔNG BÁO25/04/2022
Kế hoạch tổ chức xét chọn và trao tặng "Giải thưởng 22/7 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam" năm 2022

Kế hoạch tổ chức xét chọn và trao tặng "Giải thưởng 22/7 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam" năm 2022

Kế hoạch số 19/KH-CĐN ngày 21/04/2022 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

THÔNG BÁO22/04/2022