Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Cẩm nang học sinh, sinh viên năm 2021

Cẩm nang học sinh, sinh viên năm 2021

Trên cơ sở kế thừa kết quả biên soạn trước đây, cuốn cẩm nang HSSV 2021 đã được cập nhật, bổ sung thêm nhiều nội dung mới,

Các biểu mẫu kèm theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường Đại học Vinh

Các biểu mẫu kèm theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường Đại học Vinh

Ban hành kèm theo Quyết định số: 706/QĐ-ĐHV, của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Tân sinh viên10/02/2022
Chế độ học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy học tập trung tại Trường Đại học Vinh năm học 2021-2022

Chế độ học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy học tập trung tại Trường Đại học Vinh năm học 2021-2022

Chế độ học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy học tập trung tại Trường Đại học Vinh năm học 2021-2022

Học bổng09/02/2022
Hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Vinh

Hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Vinh

Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên....

Học phí09/02/2022
Rà soát sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính và thiết bị học trực tuyến

Rà soát sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính và thiết bị học trực tuyến

Thực hiện Công văn số 4690/BGD ĐT-GDCTHSSV ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thống kê số lượng sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học trực tuyến.

Thông báo09/02/2022