Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
THÔNG BÁO Lịch nộp hồ sơ bổ sung, cấp phiếu đón tiếp và khám sức khoẻ cho sinh viên khoá 62 nhập học năm 2021

THÔNG BÁO Lịch nộp hồ sơ bổ sung, cấp phiếu đón tiếp và khám sức khoẻ cho sinh viên khoá 62 nhập học năm 2021

Thực hiện Công văn số 236/ĐHV-CTCTHSSV ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Hiệu trưởng về việc đón tiếp và quản lý sinh viên trở lại học tập trung tại trường, Nhà trường hướng dẫn và thông báo lịch nộp hồ sơ bổ sung, nhận phiếu đón tiếp...

Tân sinh viên30/03/2022
Triển khai phương án dạy học trong học kỳ II, năm học 2021 - 2022

Triển khai phương án dạy học trong học kỳ II, năm học 2021 - 2022

Triển khai phương án dạy học trong học kỳ II, năm học 2021 - 2022

Thông báo14/02/2022
KH Triển khai công tác an ninh trật tự trường học và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại Trường ĐH Vinh

KH Triển khai công tác an ninh trật tự trường học và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại Trường ĐH Vinh

KH Triển khai công tác an ninh trật tự trường học và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại Trường ĐH Vinh

Thông báo10/02/2022