Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng ngày 9/12/2021, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tin tức09/12/2021
Hội thảo - Tập huấn cho giảng viên sư phạm chủ chốt triển khai thực hiện bồi dưỡng Mô đun 9 cho giáo viên phổ thông cốt cán

Hội thảo - Tập huấn cho giảng viên sư phạm chủ chốt triển khai thực hiện bồi dưỡng Mô đun 9 cho giáo viên phổ thông cốt cán

Thực hiện Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP), ngày 6/12/2021, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội thảo - Tập huấn cho giảng viên sư phạm...

Tin tức06/12/2021
Trường Đại học Vinh ký kết thỏa thuận hợp tác với hơn 60 trường vệ tinh giai đoạn 2021 - 2025

Trường Đại học Vinh ký kết thỏa thuận hợp tác với hơn 60 trường vệ tinh giai đoạn 2021 - 2025

Tiếp tục triển khai công tác phối hợp với các trường phổ thông trong việc đào tạo sinh viên sư phạm, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, chiều 30/11/2021, Trường Đại học Vinh tổ...

Tin tức04/12/2021
Lần thứ hai tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế "Phát triển chương trình, tổ chức đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực"

Lần thứ hai tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế "Phát triển chương trình, tổ chức đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực"

Thực hiện Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP), ngày 27/11/2021, Trường Đại học Vinh đã tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế "Phát triển...

Tin tức28/11/2021