TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lê Thị Linh Chi, Lớp trưởng Lớp 60A4 - Giáo dục Tiểu học là sinh viên năm 3, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh

Lê Thị Linh Chi, Lớp trưởng Lớp 60A4 - Giáo dục Tiểu học là sinh viên năm 3, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh

Lê Thị Linh Chi, Lớp trưởng Lớp 60A4 - Giáo dục Tiểu học là sinh viên năm 3, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh

Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2021

Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2021

Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022 và Kế hoạch số 98/KH-ĐHV ngày 18/10/2021 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm 2022, sáng ngày 24/12/2021, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức,...

Tin tức27/12/2021
Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ hai

Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ hai

Sáng ngày 25/12/2021, Hội Ngư học Việt Nam thuộc Hội các ngành Sinh học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ hai.

Tin tức25/12/2021
Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2021

Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2021

Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022 và Kế hoạch số 98/KH-ĐHV ngày 18/10/2021 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm 2022, sáng ngày 24/12/2021, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức,...

Tin tức25/12/2021
Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo các ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Thể chất và Tài chính - Ngân hàng

Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo các ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Thể chất và Tài chính - Ngân hàng

Ngày 23/12/2021, sau thời gian khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công việc, Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Trường Đại học Vinh đã tổ chức Bế mạc Khảo sát chính thức...

Tin tức23/12/2021