Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo: Hội nghị đại số - hình học - Tôpô

Thông báo: Hội nghị đại số - hình học - Tôpô

1. Cơ quan tổ chức: - Viện Toán học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Trường Đại học Vinh. 2. Mục đích: Tạo điều kiện để các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên...

Tin tức14/12/2007
Tập huấn kỷ năng thi chứng chỉ tiếng anh quốc tế Toefl IBT

Tập huấn kỷ năng thi chứng chỉ tiếng anh quốc tế Toefl IBT

Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, đáp ứng yêu cầu hội nhập, từ ngày 11 đến ngày 13/12/2007, Đoàn chuyên gia của Đại sứ quán Hoa Kỳ đã tổ chức tập huấn kỹ năng thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế...

Tin tức13/12/2007
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X)

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X)

Vừa qua, Ban thường vụ Đảng uỷ đãn tổ chức hội nghị Đảng uỷ mở rộng để quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm (khoá X) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí...

Tin tức12/12/2007