Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Nghiên cứu sinh khóa 2016 - 2020 nhập học

Nghiên cứu sinh khóa 2016 - 2020 nhập học

Trong 2 ngày (04/11 và 05/11/2016), Trường Đại học Vinh đã tập trung nhập học, khai giảng, phổ biến quy chế cho Nghiên cứu sinh khóa 2016 - 2020.

Thông báo tuyển sinh đại học tại Liên Bang Nga năm 2010

Thông báo tuyển sinh đại học tại Liên Bang Nga năm 2010

 Nhà trường vừa nhận được công văn số 98/TB – BGĐT ngày 08/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh viên năm thứ nhất đi học đại học tại Liên Bang Nga năm 2010.