Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 05/2012/TT-BGD ĐT ngày 15/02/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số...

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2015

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015 như sau: