Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo lịch thi tuyển sinh cao học thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Thông báo lịch thi tuyển sinh cao học thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Trường Đại học Vinh xin thông báo lịch thi tuyển sinh cao học thạc sĩ đợt 1 năm 2016.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015.