Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Gần 1.800 thí sinh đăng ký dự thi vào hệ chuyên của Trường THPT Chuyên Đại học Vinh năm 2022

Gần 1.800 thí sinh đăng ký dự thi vào hệ chuyên của Trường THPT Chuyên Đại học Vinh năm 2022

Năm 2022, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên; lớp 10 THPT chất lượng cao năm học 2022 - 2023 của Trường THPT Chuyên Đại học Vinh có nhiều thay đổi trong quá trình thực hiện với mục tiêu nâng cao chất lượng đầu vào.

THPT Chuyên29/05/2022
Thông báo số 2: Hướng dẫn đăng ký dự tuyển và xét tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2022 - 2023

Thông báo số 2: Hướng dẫn đăng ký dự tuyển và xét tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2022 - 2023

Tiếp theo thông báo số 1 về tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2022 - 2023, Tr­ường Đại học Vinh thông báo số 2 về tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên và lớp 10 THPT chất lượng...

THPT Chuyên11/05/2022
Năm 2022, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh không áp dụng phương thức tuyển thẳng vào lớp 10 hệ chuyên

Năm 2022, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh không áp dụng phương thức tuyển thẳng vào lớp 10 hệ chuyên

Theo phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên; lớp 10 THPT chất lượng cao năm học 2022 - 2023 của Trường THPT Chuyên Đại học Vinh, năm 2022, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh không áp dụng phương thức tuyển thẳng vào lớp 10 hệ...

THPT Chuyên10/04/2022
Thông báo số 1: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2022 - 2023

Thông báo số 1: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2022 - 2023

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023, được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên và lớp 10 THPT chất lượng cao:

THPT Chuyên07/04/2022