Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 176/2022 - 25/10/2022: Bùi Đức Công

Seminar21/10/2022
Lịch Seminar Trường Kinh tế

Lịch Seminar Trường Kinh tế

MS 175/2022 - 25/10/2022: Nguyễn Thị Thúy Vinh

Seminar20/10/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 174/2022 - 16/10/2022: PGS.TS. Lê Đức Giang

Seminar15/10/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 173/2022 - 14/10/2022: TS. Nguyễn Quốc Thơ

Seminar12/10/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 172/2022 - 12/10/2022:  TS. Nguyễn Hữu Quang

Seminar12/10/2022