Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo xét tuyển đại học chính quy Đợt 2 năm 2022

Thông báo xét tuyển đại học chính quy Đợt 2 năm 2022

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ Đề án số 725/ĐA-ĐHV ngày 16/6/2022 của Trường...

Thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy đợt 1 năm 2022

Thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy đợt 1 năm 2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Vinh năm 2022, Trường Đại học Vinh thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy đợt 1 năm 2022 theo các...

ຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ

ຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ

ຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ

ເງື່ອນໄຂແລະເອກະສານປະກອບເຂົ້າຮຽນ

ເງື່ອນໄຂແລະເອກະສານປະກອບເຂົ້າຮຽນ

ເງື່ອນໄຂແລະເອກະສານປະກອບເຂົ້າຮຽນ

International cooperation between Vinh University and partners

International cooperation between Vinh University and partners

International cooperation between Vinh University and partners