Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lê Thanh Hải; chuyên ngành Lịch sử thế giới

Trường Đại học Vinh tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Lê Thanh Hải

Tên đề tài luận án: Quan hệ Attapeu (Lào) - Kon Tum (Việt Nam) từ năm 1991 đến năm 2017

Chuyên ngành: Lịch sử thế giới

Mã số: 9229011

Thời gian: Từ 14 giờ 00', ngày 04 tháng 3 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời những người quan tâm tới dự.

https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-le-thanh-hai-chuyen-nganh-lich-su-the-gioi-108762