TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Yến; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Yến; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên luận án: Quản lý hoạt động thực hành nghề của sinh viên đại học ngành Giáo dục mầm non theo tiếp cận năng lực; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông báo30/06/2023
Luận án tiến sĩ của NCS Vương Kim Thành; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Luận án tiến sĩ của NCS Vương Kim Thành; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên luận án: Quản lý chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học theo tiếp cận AUN-QA; Ngành khoa học của luận án: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông báo30/06/2023
Luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Lê Minh; chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Lê Minh; chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Tên đề tài: Xây dựng môi trường học tập nội dung thống kê ở trường trung học phổ thông theo hướng rèn luyện kỹ năng suy luận thống kê cho học sinh; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán; Mã số: 9140111

Thông báo30/06/2023
Thông báo điểm chuẩn và hướng dẫn tra cứu điểm xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Thông báo điểm chuẩn và hướng dẫn tra cứu điểm xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDDT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thông báo04/05/2023
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Hưng; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Hưng; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông khu vực Bắc Trung bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông báo28/04/2023