Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Ngọc Lan - chuyên ngành Quản lý giáo dục

Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Phạm Thị Ngọc Lan

Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ cố vấn học tập trường đại học sư phạm kỹ thuật theo tiếp cận năng lực

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 20 tháng 7 năm 2022

Địa điểm: Phòng bảo vệ tầng 8, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.

https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-pham-thi-ngoc-lan-chuyen-nganh-quan-ly-giao-duc-106773