Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Hậu Khanh; Chuyên ngành Thực vật học

Trường Đại học Vinh tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Trần Hậu Khanh

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đa dạng loài và thành phần hóa học tinh dầu một số loài thuộc họ Sim (Myrtaceae Juss. 1789) ở tỉnh Hà Tĩnh 

Chuyên ngành: Thực vật học

Mã số: 9420111

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 16 tháng 8 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời những người quan tâm tới dự.

https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-tran-hau-khanh-chuyen-nganh-thuc-vat-hoc-107057