Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hồng Nhung; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Trần Thị Hồng Nhung

Tên đề tài luận án: Vấn đề tình yêu – hôn nhân – gia đình trong truyện ngắn các nhà văn nữ Việt Nam đương đại 

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Mã số: 9220121

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 20 tháng 8 năm 2022

Địa điểm: Phòng bảo vệ tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.

https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-tran-thi-hong-nhung-chuyen-nganh-van-hoc-viet-nam-106963