Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Lê Vinh - chuyên ngành Chính trị học

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Lê Vinh - chuyên ngành Chính trị học

Https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-nguyen-thi-le-vinh-chuyen-nganh-chinh-tri-hoc-106120

Thông báo25/03/2022
Thông báo lịch học các học phần Bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi Ngành Kinh tế đợt 2 năm 2020

Thông báo lịch học các học phần Bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi Ngành Kinh tế đợt 2 năm 2020

Trường Đại học Vinh xin thông báo lịch học các học phần Bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi Ngành Kinh tế đợt 2 năm 2020

Thông báo26/11/2020
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển cao học thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển cao học thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Vinh thông báo điểm chuẩn trúng tuyển cao học thạc sĩ đợt 1 năm 2020.

Thông báo07/08/2020
Thông báo học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lý giáo dục, Kinh tế chính trị và Quản lý kinh tế đợt 1 năm 2020 (Bổ sung)

Thông báo học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lý giáo dục, Kinh tế chính trị và Quản lý kinh tế đợt 1 năm 2020 (Bổ sung)

Nhà trường thông báo lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi Cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục, Quản lý kinh tế và Kinh tế chính trị cho các thí sinh nộp hồ sơ muộn đợt 1 năm 2020.

Thông báo22/06/2020