Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo tuyển sinh đại học tại Liên Bang Nga năm 2010

Thông báo tuyển sinh đại học tại Liên Bang Nga năm 2010

 Nhà trường vừa nhận được công văn số 98/TB – BGĐT ngày 08/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh viên năm thứ nhất đi học đại học tại Liên Bang Nga năm 2010.

Hội thảo du học Pháp tại Hà Nội

Hội thảo du học Pháp tại Hà Nội

Trong khuôn khổ các họat động của mình, CampusFrance Vietnam , bộ phận chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phụ trách về du học, tổ chức

Thông báo về hội thảo du học

Thông báo về hội thảo du học

Trong khuôn khổ các hoạt động phổ biến, tuyên truyền cho việc du học tại Pháp,Campus France Việt Nam, bộ phận phụ trách du học Pháp thuộc Đại Sứ Quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Pháp ngữ Côtes d'Armor-Nghệ An sẽ tổ...