Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Gia Thụy; Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Gia Thụy; Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Tên đề tài luận án: Hoạt động yêu nước và cách mạng của Nguyễn An Ninh ở Việt Nam từ năm 1922 đến năm 1943; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9229013

Thông báo19/12/2022
Luận án tiến sĩ của NCS Lê Thanh Hải; chuyên ngành Lịch sử thế giới

Luận án tiến sĩ của NCS Lê Thanh Hải; chuyên ngành Lịch sử thế giới

Tên đề tài luận án: Quan hệ Attapeu (Lào) - Kon Tum (Việt Nam) từ năm 1991 đến năm 2017; Chuyên ngành: Lịch sử thế giới; Mã số: 9229011

Tin tức15/12/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Thị Hạnh; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Thị Hạnh; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Tên đề tài luận án: Khuynh hướng hiện sinh trong thơ Việt Nam đương đại; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 9220121

Thông báo15/12/2022
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Anh Tuấn; Chuyên ngành Quản lý kinh tế

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Anh Tuấn; Chuyên ngành Quản lý kinh tế

Tên đề tài: Chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 91310110

Tin tức09/12/2022
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Gia Thụy; chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Gia Thụy; chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Tên đề tài luận án: Hoạt động yêu nước và cách mạng của Nguyễn An Ninh ở Việt Nam từ năm 1922 đến năm 1943; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9229013

Tin tức29/11/2022