Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Luận án tiến sĩ của NCS Lương Thị Hoa; chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Luận án tiến sĩ của NCS Lương Thị Hoa; chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Tên đề tài luận án: Chuyển biến kinh tế, xã hội của huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá từ năm 1996 đến năm 2018; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9229013

Tin tức25/11/2022
Luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Thị Hạnh; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Thị Hạnh; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Tên đề tài luận án: Khuynh hướng hiện sinh trong thơ Việt Nam đương đại; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 9220121

Thông báo24/11/2022
7760101 - Công tác xã hội

7760101 - Công tác xã hội

7760101 - Công tác xã hội

7520216 - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520216 - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520216 - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520207 - Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207 - Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207 - Kỹ thuật điện tử - viễn thông