Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 342/2023 - 02/12/2023: Lê Thái Bình

Seminar27/11/2023
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 341/2023 - 10/12/2023: ThS. Trịnh Khắc Thùy Hương

Seminar27/11/2023
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 340/2023 - 09/12/2023: ThS. Đinh Thị Mai Anh

Seminar27/11/2023
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 339/2023 - 02/12/2023: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo (B)

Seminar27/11/2023
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 337/2023 - 30/11/2023: Lưu Văn Mạnh

Seminar27/11/2023