Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành SP Lịch sử năm 2019

Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành SP Lịch sử năm 2019

Trên cơ sở bản mô tả năm 2017, Nhà trường đã tiếp tục chỉ đạo ngành rà soát và ban hành bản Mô tả Chương trình đào tạo ngành Sư phạm lịch sử với mục tiêu Đào tạo Cử nhân Sư phạm Lịch sử có kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và...

Tra cứu kết quả thi tuyển sau đại học đợt 2 năm 2019

Tra cứu kết quả thi tuyển sau đại học đợt 2 năm 2019

Hiện nay, Trường Đại học Vinh đã công bố điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019. Thí sinh có thể truy cập để tra cứu kết quả như sau: